Gluten i ostale bolesti

celijakija_vs_dijabetes

Do prije nekoliko godina, u Hrvatskoj se vrlo malo pažnje posvećivalo utjecaju prehrane na razne bolesti, sa posebnim osvrtom na GLUTEN i probleme koje ta složena bjelančevina uzrokuje. Kao što smo pisali u jednom od prošlih blogova, zasada nepotvrđena znanstvena teorija o nastanku epidemije celijakije i necelijakijske intolerancije na gluten usko je povezana sa nestankom crijevne bakterije H. Pylori iz ljudskog probavnog trakta (dr. Lebwohl, Colombia university, New York), te usred nemogučnosti razgradnje glutena dolazi do imune reakcije što kasnije veže mnoge zdravstvene probleme. Dosad je celijakija i intolerancija na gluten povezana sa preko 300 raznih bolesti , dok največi problem ostaje simptomatsko liječenje bez otkrivanja pravog uzroka.

Uklanjanjem glutena iz prehrane, mnogim se osobama poboljšalo zdravstveno stanje. No i tu treba biti oprezan i u svakom slučaju napraviti sve potrebne pretrage kako bi se dobila što kvalitetnija dijagnoza. Izbacivanjem glutena iz prehrane bez prethodne konzultacije sa doktorom, možete u kasnijim testiranjima „lažirati“ nalaze pretraga i time doći do krive dijagnoze. Ukoliko smatrate da i vama gluten uzrokuje probleme, a vaš doktor nema sluha ili nema znanja o toj temi, savjetujemo da potražite savjet kod jedne od udruga za celijakičare koji će vas uputiti na doktore koji vam mogu pomoći.

Pošto celijakija i intolerancija na gluten imaju poveznicu sa mnogobrojnim bolestima, mi ćemo u ovom blogu ukratko pojasniti jednu takvu vezu.

 

GLUTEN I DIJABETES

Istraživači su uspostavili vezu između crijeva i reakcije organizma na određene autoimune bolesti. Znanstveni podaci postupno rasvjetljavaju ulogu glutena. Jedna studija rađena 2006 godine kod pacijenata na pedijatrijskom odijelu, uključila je pacijente sa dijabetesom tipa 1 ustvrđujući vezu između dijabetesa tipa 1 i celijakije, te učinak prehrane bez glutena na oboljele od dijabetesa.

Rezultati studije pokazali su da je kod djece oboljele od dijabetesa tipa 1 visoki postotak uz dijabetes imalo i celijakiju, rezultirajući sa slabijim fizičkim razvojem visine i težine.

Nakon dvije godine na prehrani bez glutena, sudionici su doživjeli porast visine i težine, te homoglobina i seruma feritina, iako je HbA1c ostao nepromijenjen.

Rezultati ove studije istraživačima su ukazali na potrebu testiranja na celijakiju sve djece sa dijabetesom tipa1.

Osim toga, istraživanje iz 2009. godine pokazalo je potencijalnu povezanost razvoja dijabetesa tipa 1 sa pšenicom. Istraživači su testirali 42oje oboljelih od dijabetesa tipa 1 i rezultati su pokazali da je više od polovice ispitanih imalo nenormalne imunološke reakcije na proteine iz pšenice.

 

Izvor: dr. Kristin Kirkpatrick, nutricionist